FILOSOFI


FILOSOFI

Jeg er tilhænger af billedsprog og visualisering, der kan trække tingene ned på jorden. Derfor har jeg beskrevet min filosofi om det “hele” menneskes udvikling, som et unikt kernetræ. Det unikke kernetræ skal understrege kvaliteten af at kende sit eget ståsted og sin egen kerne.

Når et vi fødes (frøet), har vi brug for tryghed, kærlighed og næring for at vokse og spire. Vi skal udvikle stærke rødder, som kan håndtere alt slags vejr.

Rødderne bliver stærke ved at blive hørt, mødt og anerkendt. Vi spejler os i omgivelserne og lærer på den måde at indgå i et fællesskab. Det sker mens vi er os selv – kernen.

For at det er muligt at blive hørt, mødt og anerkendt, skal omgivelserne omkring os  kende sig selv og deres kerneværdier. På den måde giver de ikke ubevidst deres skyggesider videre til os. Det bliver muligt for os at få vejledning i, hvordan man udtrykker og håndterer følelser, afvisning og grænser.

Forestil dig en storslået og prægtig skov med høje og stærke træer, hvor træerne står sikkert med sit rodnet og forgrener sig i forlængelse af solens stråler. Hvordan vil denne skov ikke se ud, hvis man valgte, at plante træerne tæt på hinanden. Skoven ville være fyldt med spinkle, sårbare og skæve træer, som mangler lys, plads og næring. Sådanne træer vil vælte i stormvejr.

Hvis du derimod plantede færre træer med god plads til at udfolde sig, ville disse udvikle sig til træer, hvor kernen er stærk og sund. Mennesker har ligesom træer brug for plads – både fysisk og psykisk, for at udvikle en stærk og sund kerne.

Vi har brug for at blive fortrolige med vores følelser, vores udtryksmåder og vores væren i verden. Vi skal som nævnt tidligere ses og spejles af mennesker, som er bevidste omkring deres egen kerne – deres egne rødder.

Derfor er det vigtigt, at omgivelserne bliver klædt godt på, så de kan gøre en endnu større forskel i menneskers dagligdag og opvækst. Vi skal kende vores indre kerne, så vi kan være os selv, sammen med andre.